Monument tegen de onwetendheid. Fotograaf: Walter Herfst
15 November 2019

Het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam

Kennisproductie (Onderzoek), Inclusiviteit en kwesties rondom Positionaliteit

Conversatie | 15 Nov 2019 | 18:30 - 22:00 | Wereldmuseum

Op deze avond bieden we ruimte om in gesprek te gaan over de bezwaren en verwachtingen rondom het huidige onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam en is het mogelijk aanbevelingen te doen voor toekomstige, vergelijkbare onderzoeken in andere steden in Nederland.

Het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam

In november 2017 werd er in de gemeenteraad van Rotterdam een motie van oud-PvdA-raadslid Peggy Wijntuin aangenomen, waarin werd gevraagd om onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Voor dit onderzoek is opdracht gegeven aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) dat het onderzoek in nauwe samenwerking met het Stadsarchief Rotterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Rotterdam Museum uitvoert. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gebundeld in drie publicaties die in oktober 2020 verschijnen.
 

De motie en het onderzoeksproject zijn niet zonder kritiek ontvangen. Van verschillende kanten zijn er vragen en bezwaren gekomen over de toekenning en aanpak van het onderzoek en de consequenties ervan voor de stad en haar inwoners. Wat uit deze kritieken vooral naar voren komt, is het mogelijke spanningsveld tussen inclusiviteit/multiperspectiviteit en wetenschappelijk onderzoek. De kritiek varieerde van “Een dergelijke onderzoeksopzet laat te veel ruimte voor het vervallen in een subjectief en anekdotisch relaas” vanuit de VVD, tot “De uitnodiging tot samenwerking is een uitnodiging waarin zogezegd het feestje al bepaald is, en het er vooral gaat om op hun maat te blijven dansen” vanuit Counter/Narratives.
 

We willen een gesprek aangaan over de invulling en uitvoering van een dergelijk onderzoek en de volgende vragen bespreken: 

 • Is er een relatie tussen multivocaliteit / multiperspectiviteit en de integriteit en kwaliteit van een onderzoek?
 • Leidt multivocaliteit / multiperspectiviteit tot ander onderzoek, en zo ja, hoe?
 • Hoe kunnen we multivocaliteit / multi-perspectiviteit binnen een wetenschappelijk onderzoek waarborgen?
 • Hoe stimuleren we tegelijkertijd een eigenaarschap van deze vraagstukken onder academici en bewoners van de stad?

Programma

18:30 uur Inloop

19:00 uur Programma

 • Opening door de moderator
  Wim Manuhutu, Historicus en erfgoedprofessional
 • Welkomstwoord
  Wayne Modest, Hoofd van het Research Center for Material Culture, Nationaal Museum van Wereldculturen

Het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam - het project

 • Korte introductie van het project
  Gert Oostindie, Hoogleraar Koloniale en postkoloniale geschiedenis, Universiteit Leiden
 • Positionaliteit, een voorbeeld
  Liane van der Linde, Onderzoeker en auteur
 • Slavernij en Rotterdam
  Alex van Stipriaan, Hoogleraar Caraïbische geschiedenis Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Postkoloniaal Rotterdam
  Francio Guadeloupe, Sociaal-culturele antropoloog en ontwikkelingssocioloog, Universiteit van Amsterdam

Kennisproductie (Onderzoek), Inclusiviteit en kwesties rondom Positionaliteit

 • Marjolein van Pagee, Historicus, fotograaf, en publicist, Histori Bersama, en
  Linda Lemmen, Antropoloog, Histori Bersama
 • Julian Isenia, PhD kandidaat aan de Amsterdam School for Cultural Analysis, Universiteit van Amsterdam

Rotterdam Spreekt - Wij nodigen iedere Rotterdammer in de zaal uit om te reageren

 • Surya Nahumury, Cultureel Antropoloog, en Nyanga Weder, Cultuurwetenschapper, oprichters van “Welke Sporen Horen We?”
 • In gesprek met het publiek

21:45 uur Borrel

23:00 uur Einde

Foto's tijdens het evenement zijn genomen door Kirsten van Santen.

Monument tegen de onwetendheid. Fotograaf: Walter Herfst
Monument tegen de onwetendheid. Fotograaf: Walter Herfst