Words Matter
Museum publication - Work in Progress 1

Words Matter

Museum Publication

Modest, Wayne & Lelijveld, Robin (editors) 2018. Words MatterWork in Progress I. National Museum of World Cultures. 

Words Matter

That words and norms around language are constantly in transition can cause confusion and discomfort to those accustomed to these words; this is also true within museums. But society changes, and language changes with it. Our objects may be timeless, but the ways we speak about them are not. But precisely which words are these? And, more importantly, why are particular words understood as derogatory or offensive, and by whom?

These questions, as we have experienced in our museum practice, often don’t have easy answers. Therefore, we felt that we needed to offer our exhibition makers, curators, marketers and educators more guidance on word use. So we produced a list of words, an explanation of why a particular word is considered sensitive or contested, and alternative terms that may be used in our museum practice.

 

Woorden doen ertoe

Dat woorden en normen over taalgebruik voortdurend in beweging zijn, kan verwarrend en ongemakkelijk zijn voor diegenen die aan bepaalde woorden gewend zijn geraakt. Dit merken we ook in het museum. Veranderend taalgebruik is echter onlosmakelijk gekoppeld aan veranderingen in de maatschappij zelf. Onze objecten zijn tijdloos, maar hoe wij erover praten niet. Maar welke woorden zijn nu precies gevoelig? En belangrijker nog, waarom worden bepaalde woorden gezien als denigrerend of beledigend, en door wie?

Zoals we in ons museum in de praktijk hebben ervaren, bestaan hierop vaak geen simpele antwoorden. Daarom vonden we dat we de ontwerpers van onze tentoonstellingen, conservatoren, marketing- en educatiemedewerkers een beter houvast moesten bieden bij het schrijven van teksten en het gebruik van woorden. En dus ontwikkelden we een woordenlijst met uitleg waarom bepaalde woorden gevoelig of discutabel zijn, met voorstellen hoe ermee om te gaan binnen onze museumpraktijk.

Book Launch

On June 28, RCMC organized a book launch consisting of two events, a day program for museum and culture sector professionals, and an evening program for the public. During these events artists, academics, and the audience were invited to question, refuse, provoke and engage (with) contested languages and their presence within our institutions, societies and relationships. Read more about the program on the event page